Pārlekt uz galveno saturu

Norisinās III Starptautiskais Ekonomikas forums

Attēla autors: No LLU arhīva

31. oktobrī un 1. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiek III Starptautiskais Ekonomikas forums “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS: traucējoši faktori, zinātnē balstītie risinājumi & starptautiskā sadarbība”.

Foruma mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību, veltot lielāku uzmanību uzņēmējdarbības attīstību traucējošo aspektu izzināšanai un sniedzot zinātniski pamatotās rekomendācijas mērķtiecīgas valsts un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības pilnveidošanai.  III forumā tiek turpināta I un II Ekonomikas Forumā sekmīgi iedibinātā prakse, ka Forums kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai, stimulējot ārvalstu un vietējo investīciju ienākšanu un inovatīvu tautsaimniecību ilgtermiņā.

Foruma pirmās dienas plenārsēdē uzrunu teica VPP projekta INTERFRAME-LV vadītāja, Dr. habil. oec, prof. Baiba Rivža. Otrajā dienā notiks VPP projekta INTERFRAME-LV sekcija: Digitālie risinājumi kā efektīvs rīks uzņēmējdarbības vides straujākai attīstībai, kuru moderatorēs Dr. habil. oec., prof. Baiba Rivža un Dr. prof. Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente. Sekcijā ar ziņojumiem piedalīsies VPP projekta INTERFRAME-LV partneraugstskolu vadošie docētāji, pētnieki un doktoranti no LLU, LU un citām Latvijas augstskolām – Vidzemes Augstskolas, Liepājas Universitātes, Ventspils Augstskolas, Biznesa augstskolas Turība, Banku Augstskolas, kā arī pārstāvji no Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta.   

Foto: J. Brencis

logoPATRONS & SUPPORTER

logo

 

 

 

logo

 

Pievienots 31/10/2019