Pārlekt uz galveno saturu

Absolventu nedēļa

LLU ESAF absolventi 2017. gads

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) organizē absolventu vieslekcijas, kuru ietvaros fakultātes absolventi stāsta, kā no augstskolas auditorijas nokļuvuši darba tirgū un ieguvuši darba vietu.

Jautājums "Vai es pēc studiju beigšanas iegūšu darbu?" nomoka ne tikai skolēnus, kas domā par profesijas izvēli, bet arī studentus, kas izvēli izdarījuši un studē kārotajā studiju programmā. Līdz ar to tikšanās ar studiju programmas absolventiem un viņu veiksmes stāsti bieži vien iedvesmo pat vislielākos skeptiķus un pārliecina par studiju jēgu un nozīmi karjeras attīstībā.

ESAF tiek realizētas vairākas programmas ekonomikā, vadībzinātnēs un socioloģijā, kas lepojas ar saviem absolventiem un viņu sasniegumiem. Daži no tiem absolventu nedēļas ietvaros viesosies fakultātē, stāstīs par savām darba gaitām un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Ikvienam būs iespēja klātienē pārliecināties, ka sociālo un vadības zinātņu absolventi pēc studiju beigšanas spēj veiksmīgi iekļauties darba tirgū, tādējādi laužot sabiedrībā izplatīto stereotipu par viņu nonākšanu bezdarbnieku rindās.

Absolventu lekciju nedēļa

Kā katru gadu, arī šogad oktobrī ESAF notika absolventu lekciju nedēļa, kuras laikā tika nolasītas sešas lekcijas par visdažādākajām tēmām. Sākumā absolventi iepazīstināja ar savu karjeru, kā tā veidojusies pēc studiju beigšanas, bet pēc tam sekoja akadēmiska lekcija par kādu noteiktu tematu.

Mairita Pauliņa (2007.gada absolvente), Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja, nolasīja lekciju par Zemgales plānošanas reģiona funkcijām un aktualitātēm.

Elīna Ozola (2006.gada absolvente), LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja, klātesošos iepazīstināja ar mentoringa metodes izmantošanu lauku uzņēmējdarbības attīstībā un aicināja studentus nebaidīties un aktīvi iesaistīties uzņēmējdarbībā.

Pēteris Bauska (2007.gada absolvents), Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks, runāja par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas jomā, ilustrējot savu stāstījumu ar interesantiem piemēriem no pārvaldes darba.

Zigmārs Grūbe (1999.gada absolvents), VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta Portālu attīstības nodaļas vadītājs, iepazīstināja klātesošos ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūras aktualitātēm. Vairāk uzmanības viņš veltīja tieši Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv darbībai un tajā atrodamajai informācijai kas satur vairāk nekā 2200 pakalpojumu aprakstus, un RAIM.gov.lv - rīks teritoriju attīstības analīzei.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Želvis (2004.gada absolvents) dalījās pieredzē par pašvaldības darbību ārkārtas situācijās, kā arī pašvaldības infrastruktūras attīstību un budžeta veidošanas kārtību.

2004.gada absolvente Baiba Akmane, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Administrācijas nodaļas vadītāja pastāstīja par prakses un darba iespējām ES institūcijās un aicināja studentus izmantot šīs iespējas.

Kopumā lekcijas noklausījās 131 students un mācībspēks.

Nedēļa noslēdzās ar profesionālās pilnveides semināru pasniedzējiem “Uzņēmējdarbības attīstība Vidzemē”, kura ietvaros tika apskatīti tādi jautājumi kā zivju pārstrādes produkcija, attīstības tendences un darba specifika; alus ražošanas tradicionālās un modernās tehnoloģijas; moderno tehnoloģiju un reklāmas nozīme uzņēmējdarbībā un droša darba vide ražošanas uzņēmumā.