Pārlekt uz galveno saturu

Domes sastāvs

Uzvārds, vārds

Amats

Auziņa Anita asoc. profesore
Bariss Voldemārs asoc. profesors
Brāzma Gunārs asoc. profesors
Brokāne Larisa asoc. profesors
Dobele Aina profesore
Līcīte Lāsma docente
Dobelniece Signe asoc. profesore
Eglīte Aija asoc. profesore
Grīnberga - Zālīte Gunta asoc. profesore
Jakušonoka Ingrīda profesore
Jurgena Ināra asoc. profesore
Kaufmane Dace docente
Kizika Baiba lektore
Kiziks Aigars dekānes vietnieks
Kūlupa Vizma lektore
Ķusis Jānis asoc. profesors
Leibus Inguna profesore
Mazūre Gunita asoc. profesore
Mistre Baiba lektore
Muška Aina asoc. profesore
Paula Līga lektore
Pelše Modrīte profesore
Pilvere Irina profesore
Popluga Dina docente
Rivža Baiba profesore
Vilciņa Anastāsija profesore
Vītiņa Anda lektore
Zvirbule Andra dekāne, profesore
Aminova Alina students, SP vadītāja vietniece
Aminova Alina students
Dišteina Santa students
Jurjāne Elvita students
Malinovska Anastasija students
Sileniece Baiba students
Stanka Ieva students
Sproģe Beāte students