Pārlekt uz galveno saturu

Ārvalstu docētājs no Polijas aicina uz vieslekciju

Martā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē darbu sāka viesprofesors Bartošs Mickevičs no Polijas. Sadarbība ar profesora pārstāvēto Polijas Rietumpomerānijas Tehnoloģijas universitātes Ekonomikas fakultāti jau noritējusi vairāku gadu garumā. Šobrīd projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014) ietvaros ir radīta iespēja papildus arī dalīties pieredzē un savstarpēji pilnveidot studiju kursu saturu, tā pasniegšanu un metodoloģiju.

Bartošs Mickevičs ir ieguvis doktora grādu Lauksaimniecības Tehniskajā universitātē Olštinā, Polijā. Kopš 2012. gada viņš ir profesors Polijas Rietumpomerānijas Tehnoloģijas universitātes Ekonomikas fakultātē un Vides ekonomikas katedras vadītājs. Profesors ESAF tiek iesaistīts studiju kursu “Uzņēmējdarbības plānošana un kontrollings” un  “Ekonomiskie resursi” pilnveidē, kas tiek lasīti profesionālajā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī vadīs nodarbības studentiem šajā studiju programmā, kuru studiju valoda ir angļu valoda.

Savukārt no 7. maija ESAF Starptautiskās nedēļas ietvaros visi studenti, docētāji un citi interesenti ir aicināti uz profesora Mickeviča lekciju “Role and meaning of Polish agriculture in the Common Agricultural Policy of EU”. Visa Starptautiskās nedēļas programma būs pieejama ESAF mājas lapā nedēļu pirms pasākuma.

Jaunu vieslektoru piesaiste ir viena no LLU īstenotā projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu.  Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu.

Projekta īstenošanai LLU ieguvusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu EUR 1, 34 milj. apmērā, bet projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,58. Projekta aktivitāšu īstenošana sākusies 2019. gada 1. janvārī un noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.

logo
Pievienots 16/04/2019