Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

1966. gada 1. jūlijā Lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas katedru sadalot, izveidojās trīs jaunas katedras, tai skaitā Lauksaimniecības ekonomikas katedra. Kopš 1991. gada izveidota Ekonomikas katedra, apvienojot Lauksaimniecības ekonomikas katedru (1966-1991), Politekonomijas katedru (1944- 1991) un Agrāro tiesību katedru (1990-1992). Ar 2013. gada 13. februāra LLU Senāta lēmumu Nr. 7-235 Ekonomikas katedra tika pārveidota par Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtu, kas darbību sāk ar 2013./2014. studiju gadu. Šī institūcija sāk darboties kā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūrvienība, jo kopš 2013./2014.studiju gada Ekonomikas fakultāte ir apvienota ar Sociālo zinātņu fakultāti un izveidota jauna fakultāte – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.

EKRA institūts koordinē: trīs akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienus – “Agrārā un vides ekonomika”, “Reģionālā attīstība un pārvalde” un “Tiesību zinātnes”, kā arī akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings” un doktorantūras programmu "Agrārā un reģionālā ekonomika".

2017./2018. studiju gadā Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtā ir 12,67 štata vietas, strādā 22 mācībspēki un viens tehniskais darbinieks.

Profesori: Aija Eglīte, Vulfs Kozlinskis (emeritus), Modrīte Pelše, Irina Pilvere, Baiba Rivža, Anastasija Vilciņa.

Asociētie profesori: Gunta Grīnberga-Zālīte, Ingūna Gulbe, Jānis Ķusis, Dina Popluga.

Docenti: Kaspars Naglis-Liepa, Dina Popluga, Līga Proškina, Zane Vītoliņa.

Lektori: Sandris Ancāns, Linda Griņēviča, Baiba Kizika, Arnis Lēnerts, Stepans Pokotinskis, Alla Pūce, Vineta Tetere, Ārija Vitte.