Pārlekt uz galveno saturu

Aizvadīta vieslekcija "AS "Latvenergo" ilgtspēja un korporatīvā sociālā atbildība"

Attēla autors: No LLU arhīva

23. februārī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriekš - LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistra programmas "Ekonomika" specializācijas virziena "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings" studējošajiem un mācībspēkiem kursa "Ilgtspējas mārketinga komunikācija" ietvaros profesore  Gunta Grīnberga-Zālīte sadarbībā ar A/S "Latvenergo" organizēja vieslekciju par "Latvenergo" koncerna ilgtspējas stratēģu un pieredzi korporatīvās sociālās atbildības (KSA) pasākumu īstenošanā.   

Semināru vadīja AS "Latvenergo" starptautisko attiecību un KSA direktore Ingrīda Lāce un starptautisko attiecību speciālists Guntars Mihailovs, kuri sniedza padziļinātu ieskatu starptautisko attiecību un sociālās atbildības funkciju vadīšanā, kā arī izskaidroja to nozīmīgumu uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā un darbinieku lojalitātes stiprināšanā uzņēmumā. Studējošajiem bija iespēja izzināt praktiskus korporatīvās pārvaldības prakses aspektus un pašreizējo normatīvo regulējumu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Vieslekcijas dalībnieki tika iepazīstināti ar "Latvenergo" inovatīvajiem produktiem, pakalpojumiem un procesiem, kas veicina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, īpaši fokusējoties uz 7. mērķi -   pieejama un atjaunojama enerģija, 9. mērķi - tehnoloģiski ietilpīgāka ražošana, inovācijas veicināšana un infrastruktūras modernizēšana un 13. mērķi – rīcība klimata pārmaiņu mazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti un elektroenerģijas ražošanu.

Vieslekcijas laikā studējošie un mācībspēki  uzzināja arī daudz jaunas informācijas par Enerģētikas muzeju, kurš  veicina sabiedrības zinātību par Latvijas enerģētikas nozari un Latvenergo koncernu, kā arī sekmē jauniešu interesi par eksaktajiem studiju kursiem un to sasaisti ar sociālu problēmu risināšanu. Muzejs atbilstoši starptautisku energoapgādes uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības labajai praksei dokumentē, popularizē un nākamībai saglabā Latvijā un starptautiski atzītu enerģētikas mantojumu. Vieslekcijā piedalījās arī Enerģētikas muzeja vadītāja, kura iepazīstināja lekcijas dalībniekus ar šobrīd muzejā apskatāmo ekspozīciju un tās jaunākajiem ieguvumiem, kā arī virtuālās tūres iespējām un izglītojošām spēlēm, kas būs īpaši noderīgas visiem, kurus interesē elektrības vēsture un atklājumi enerģētikā.

Papildus ilgtspējas veicināšanas pasākumiem studējošajiem bija iespēja izzināt arī praktiskus mārketinga jautājumus par "Latvenergo" un "Elektrum" zīmolu identitāti, mārketinga kampaņu rezultātu izvērtēšanu un citiem mārketinga komunikācijas aspektiem.

LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studenti un mācībspēki izsaka pateicību Ingrīdai Lācei un Latvenergo koncernam par atsaucību un interesanto vieslekciju.

Pievienots 24/02/2023