Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes vadība

Dekāne

Profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule
Tālrunis: 63020248
E-pasts: andra.zvirbule@llu.lv

Prodekāne

Profesore, Dr.oec. Aina Dobele
Tālrunis: 26338878
E-pasts: aina.dobele@llu.lv

Prodekāne

Asociētā profesore, Dr.oec. Dina Popluga
E-pasts: dina.popluga@llu.lv

Darbinieki

Galvenā speciāliste, Bc.oec. Ilze Vestarta
Tālrunis: 63020248
E-pasts: ilze.vestarta@llu.lv

Galvenā speciāliste, Mg.sc.ing. Inga Vetere
Tālrunis: 63020248
E-pasts: inga.vetere@llu.lv

Galvenā speciāliste, Juta Dombrovska
Tālrunis: 63020248
E-pasts: juta.dombrovska@llu.lv