Pārlekt uz galveno saturu

Profesora Jāņa Vanaga stipendiju saņem Madaru Kecko

Attēla autors: No LLU arhīva

18. maijā Ekonomikas un reģionālais attīstības institūts organizēja studentu zinātnisko darbu studiju projekta "Ekonomika" konkursu studiju kursa "Bioekonomika" ietvaros, lai noskaidrotu profesora 2022./2023. studiju gada Jāņa Vanaga stipendijas laureātu.

Kopumā tika saņemti pieci Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 2. kursa studiju programmas "Ekonomika" studentu darbi, ko vērtēja komisijas priekšsēdētājs docents Arnis Lēnerts, asociētais profesors Kaspars Naglis-Liepa un lektore Baiba Kizika.

Pretendentiem tika vērtēta prezentācija un uzstāšanās prasme, kā arī atbildes uz komisijas jautājumiem, tāpat tika ņemta vērā vidējā svērtā atzīme par apgūtajiem studiju kursiem un studiju projekta vadītāja vērtējums par izstrādāto studiju projektu. Izšķirošā nozīme bija studentu pašu ieguldītajam darbam un veiktajam pētījumam, kā arī pretendenta spējai sasaistīt savu pētījuma aktualitāti un nozīmīgumu ar profesora J. Vanaga pētījumu tematiku.

Prof. J. Vanaga stipendijas piešķiršanas komisija kā labāko darbu atzina Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 2. kursa studentes Madaras Kecko veikto pētījumu "Nodarbinātības un bezdarba raksturojošie rādītāji Vidzemes reģionā", kas tika novērts ar 10 ballēm (darba vadītāja: lektore Lelde Petko).

Par sevi Madara Kecko stāsta: "Esmu no Madonas puses, bet par LLU pirmo reizi dzirdēju, uzsākot mācības pirmajā klasē, kad brālis iestājās šajā universitātē. Lai gan biju pavisam maziņa, atceros, ka vienmēr ar apbrīnu klausījos viņa piedzīvojumu stāstos, skatījos bildes un domāju, vauu, cik skaista, ir tā skola! Toreiz pat ne prātā nenāca, ka kādreiz arī es LLU varēšu nosaukt par savu universitāti, bet te nu es esmu - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē. Pašlaik nav tādu lielu aizraušanos, ko varētu nosaukt par savu hobiju vai vaļasprieku, jo vairāk esmu pievērsusies tieši sevis izzināšanai un savu tālāko mērķu nospraušanai, kā arī īstenošanai, bet vissvarīgākais man ir ģimene un draugi, jo nekas nav vērtīgāks par laiku, kas ir dots, lai būtu viens otram, un piedzīvotajiem mirkļiem, kuri pārvērtīsies vismīļākajās un skaistākajās atmiņās."

Apsveicam studenti Madaru Kecko!

Pievienots 20/06/2022