Pārlekt uz galveno saturu

Aijas Pilveres promocijas darba "Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu attīstībai" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Promocijas darba autore: Aija Pilvere (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7422-6115).

Promocijas darba tēma: "Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu attīstībai".

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification). Īso metadatu aprakstu promocijas darbiem var atrast Crossref vietnē - https://www.crossref.org/

Pievienots 03/05/2022
Portāla administrators