Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

1966. gada 1. jūlijā Lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas katedru sadalot, izveidojās trīs jaunas katedras, tai skaitā Lauksaimniecības ekonomikas katedra. Kopš 1991. gada izveidota Ekonomikas katedra, apvienojot Lauksaimniecības ekonomikas katedru (1966-1991), Politekonomijas katedru (1944-1991) un Agrāro tiesību katedru (1990-1992). Ar 2013. gada 13. februāra LLU Senāta lēmumu Nr. 7-235 Ekonomikas katedra tika pārveidota par Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtu, kas darbību sāk ar 2013./2014. studiju gadu. Šī institūcija sāk darboties kā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūrvienība, jo kopš 2013./2014.studiju gada Ekonomikas fakultāte ir apvienota ar Sociālo zinātņu fakultāti un izveidota jauna fakultāte – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.

EKRA institūts koordinē: trīs akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienus – "Agrārā un vides ekonomika", "Reģionālā attīstība un pārvalde" un "Tiesību zinātnes", kā arī akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings" un doktorantūras programmu "Agrārā un reģionālā ekonomika".

2019./2020.studiju gadā Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtā ir 12,64 štata vietas, strādā 28 mācībspēki un 1 tehniskais darbinieks.

Profesori: Aija Eglīte, Vulfs Kozlinskis (emeritus), Modrīte Pelše, Irina Pilvere, Baiba Rivža, Gunta Grīnberga-Zālīte.

Asociētie profesori: Kaspars Naglis-Liepa, Ingūna Gulbe, Jānis Ķusis, Dina Popluga

Docenti: Arnis Lēnerts, Aleksejs Nipers, Līga Proškina, Zane Vītoliņa

Lektori: Sandris Ancāns, Laura France, Linda Griņēviča, Baiba Kizika, Stepans Pokotinskis, Svetlana Polovko, Alla Pūce, Vineta Tetere, Ārija Vitte, Jolanta Vjakse, Jānis Ezers, Līga Feldmane, Raimonds Kupčs, Evija Otaņķe.