Pārlekt uz galveno saturu

Profesora Jāņa Vanaga stipendiju saņem Tomass Neuss – Lucs

Attēla autors: No LLU arhīva

Tradicionāli pavasarī LLU Ekonomikas un  sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) 2. kursa studiju programmas "Ekonomika" studentiem bija iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes kādas konkrētas tautsaimniecības situācijas izpētē un analīzē, kā arī piedalīties prof. J. Vanaga vārdiskās stipendijas konkursā. 

Šogad prof. J. Vanaga stipendijas konkursam tika saņemti septiņi pieteikumi, taču pa laureātu tika atzīts 2. kursa studenta pētījums "Augļkopības attīstība Latvijā", kura autors ir Tomass Neuss - Lucs. Šajā pētījumā tika apkopoti un analizēti ne tikai augļkopības nozares statistiskie rādītāji Latvijā un ES, bet arī sniegts ieskats nozares produkcijas eksporta un importa tirgus aktualitātēs. Lai pilnībā novērtētu augļkopības attīstības tendences, Tomass pieaicinājis piecus kompetentus nozares ekspertus. Savukārt 10. jūnijā Tomass iepazīstināja arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Domes locekļus ar savu pētījumu, kuri vienbalsīgi atbalstīja piešķirt nākošajā studiju gadā prof. J. Vanaga stipendiju.

Kāds ir Tomass, kāds viņa ceļš līdz šai atzinībai?

Tomasam ir 22 gadi un viņš ir dzimis Jelgavā, savukārt mācījies Kalnciema vidusskolā. Pamatskolas laikā aktīvi darbojies skolas sabiedriskajā dzīvē, piedalījies dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, aktīvi dejojis tautiskās dejas bērnu un jauniešu deju kolektīvā "Vēja zirdziņš", dziedājis skolas zēnu korī.

2016. gadā absolvējis pamatskolu un mācības turpinājis Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Šajā laikā nopietni pievērsies sportam, pārstāvot skolu dažādās sporta sacensībās, ieguvis godalgotas vietas Latvijas čempionātā vieglatlētikā, trenējies florbolā, aktīvi nodarbojies ar skriešanu. Skriešana kā sirdslieta tuva arī šodien.

Turklāt per sevi viņš saka: "Esmu savas zemes un tautas patriots, tāpēc ar lielu pacilātību esmu piedalījies skrējienā apkārt Latvijai "Gaismas ceļš", kā arī jau vairākus gadus kopā ar komandu "Latvju dēli" piedalos rogaininga sacensībās, komanda aktīvi piedalījusies arī Eiropas čempionātā 2020. gadā. Svarīgi Latvijas vārdu "nest" pasaulē."

Interese, kas saistīta ar augu valsti, Tomasam ir bijusi jau agrāk, tā vidusskolā tika izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs par tēmu "Tomātu šķirņu slimībizturība plēves seguma siltumnīcā”.  Vidusskolā aizrāvusi arī ekonomika, tas bija galvenais iemesls nākotnes studiju izvēlē.

Jelgavas Valsts ģimnāziju Tomass absolvēja 2019. gadā ar augstiem sasniegumiem mācībās un sportā, tad uzsāka studijas mūsu fakultātē bakalaura studiju programmā "Ekonomika". Viņaprāt, ekonomikas speciālisti Latvijas darba tirgū nākotnē būs ļoti nepieciešami, šīs programmas absolvēšana sniedz plašas darba iespējas.

Arī studiju laikā Tomass aktīvi pārstāv fakultāti, universitāti dažādos komandu sporta veidos vieglatlētikā, kā arī erudīcijas konkursos. Tomasa mīļākie studiju kursi līdz šim bijuši saimniekošanas mācība, finanses un nodokļi, kā arī bioekonomika.

Pēdējā pusgadā jaunietis aktīvi darbojos kā sporta rakstu autors Latvijā lielākajā sporta ziņu portālā sportacentrs.com.

Apsveicam Tomasu ar mūsu fakultātes bijušā profesora J. Vanaga stipendijas iegūšanu! Lai izdodas un tiek piepildīti sapņi!

Pievienots 16/06/2021