Pārlekt uz galveno saturu

Inas Gudeles promocijas darba "Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Ina Gudele (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9376-5624)

Promocijas darba tēma: "Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīklā.

Promocijas darba piešķirts DOI (Digital Object Identification) - 10.22616/lluthesis/2022.007

Īso metadatu aprakstu promocijas darbiem var atrast Crossref vietnē - https://search.crossref.org/

Pievienots 07/06/2022
Portāla administrators