Pārlekt uz galveno saturu

Daces Štefenbergas promocijas darba "Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā"

Promocijas darba zinātniskā vadītājas: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102) un LU profesore, Dr.oec. Biruta Sloka.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā LLU tīklā. Pilnteksta URL adrese mainīsies.

Pievienots 19/05/2022
Portāla administrators