Pārlekt uz galveno saturu

ESAF studentes tiekas ar Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieci

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) 4. kursa studentes un LLU profesore, vadošā pētniece Baiba Rivža tikās ar Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieci Ritu Vectirāni, lai diskutētu un iepazītos ar izglītības iestāžu reformu Jelgavā.

Jelgavas pilsētā, lai sekmētu kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu, paaugstinātu izglītības kvalitāti un nodrošinātu efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldību, 2017./2018. mācību gadā tika sākta pilsētas izglītības attīstības stratēģijas izstrāde. Piesaistot neatkarīgu ekspertu komandu kopā ar Jelgavas pašvaldības speciālistiem, izglītības iestāžu vadību komandām, uzņēmējiem, vecākiem un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, veikta pilsētas izglītības nozares situācijas analīze.

Tika izvērtētas katras izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas, izglītojamo skaits klašu grupās un izglītības programmās, izglītojamo mācību sasniegumi, atbalsta programmas izglītojamajiem, nodrošinājums ar kvalificētu personālu, izglītības infrastruktūra, tās attīstības iespējas, izglītojamā izmaksas un izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, kuri iegūst izglītību Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs, kā arī ar izglītības procesa organizēšanu saistīti aspekti.

Pamatojoties uz šo analīzi, Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025.gadam ir sagatavota kā izglītības nozares  attīstības plānošanas dokuments, kas sekmēs efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieejamību pilsētā, veicinās izglītības infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, pieejamo resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.

 

Pievienots 13/11/2019