Pārlekt uz galveno saturu

Akadēmiskajā sēdē sveic jaunos kolēģus

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai svinīgi iesāktu 2017./2018. studiju gadu, LLU darbinieku saime pēc vasaras atvaļinājumiem tikās ikgadējā Akadēmiskajā sēdē, kas šogad notika 30. augustā. LLU Aulas remontdarbu dēļ tā pirmo reizi norisinājās Fundamentālās bibliotēkas lasītavā.

LLU rektore Irina Pilvere un studiju prorektors Aigars Laizāns informēja klātesošos par aizvadītā studiju gada rezultātiem, jauno studentu uzņemšanas norisi un veicamajiem uzdevumiem jaunajā studiju gadā. Lai gan iepriekš tika plānots, ka demogrāfiskās krīzes izraisītās sekas vēl joprojām varētu negatīvi ietekmēt šī gada studentu uzņemšanu, pesimistiskās prognozes nav apstiprinājušās. Kā informēja A. Laizāns, studijas universitātē šajā rudenī sāks vairāk kā 1200 jauno studentu, kas ir labs rādītājs, ko izdevies sasniegt visu universitātes darbinieku kopīgiem spēkiem, un liecina par to, ka studentu skaitu pirmo reizi pēc vairāku gadu lejupslīdes ir izdevies stabilizēt.

Turklāt kopējā studentu skaita pozitīvās tendences ļāvuši sasniegt ārvalstu studenti. LLU par savu studiju vietu rudens semestrī sauks 100 ārvalstu pilna laika un Erasmus+ mobilitātes studenti. Vairākums no viņiem izvēlējušies studijas Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un Veterinārmedicīnas fakultātē.

Savukārt lieli ieguldījumi - 20 miljonu eiro vērtībā - turpmākajos gados sagaidāmi studiju un zinātnes infrastruktūras sakārtošanā un attīstīšanā, kas ļaus padarīt pievilcīgāku studiju vidi studentiem un ērtāku darba vidi zinātniekiem un mācībspēkiem. Tāpat ar dažādu fondu palīdzību turpināsies darbs studentu viesnīcu sakārtošanā un Jelgavas pils energoefektivitātes uzlabošanā.

Zinātnieku darbs aizvadītajā gadā ir nesis augļus šajā gadā, tādējādi universitāte ir ieguvusi lielāku zinātnes bāzes finansējumu, kā arī atsevišķu finansējumu par snieguma rādītājiem zinātnē. Lai gan kopumā universitātē tiek īstenoti vairāki desmiti pētniecisko projektu, sagaidāms, ka turpmākā gada laikā to skaits pieaugs, pateicoties pieaugošajam zinātniskā darba atbalstam universitātē.

Šogad Akadēmiskajā sēdē tika sveikti arī LLU jaunie Goda doktori Laimdota Straujuma, kuru šim statusam jūnijā izvirzīja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un Roberts Strīpnieks, kuru izvirzīja Meža fakultāte.

"Goda doktora nosaukumu uztveru kā kredītu, ko man ir iedevusi universitāte. Tā ir atbildība, ko nepievilšu. Es ticu, ka saturs ir svarīgāks par krūzi. Ticu, ka zināšanas un kompetences ir svarīgākas par troksni. Nākotne ir universitāšu rokās. Zinu, ka jūs šeit Jelgavā darāt ne vieglu darbu, ko ar savu darbību atbalstīšu,” teica R. Strīpnieks.

Līdzīgu solījumu strādāt kopā izteica arī L. Straujuma, kura atzina, ka LLU jau ir viena no labākajām Baltijas universitātēm un tai ir jākļūst par labāko: „Bioekonomikas virziens ir ceļš, kurš ejams mums visiem kopā. Strādāsim un domāsim par resursu izmantošanu ne tikai ekonomikā, bet sabiedrībā kopumā,” tā L. Straujuma.

Meža fakultāte šogad Goda doktora statusam izvirzīja arī savu absolventu Jāni Dūklavu, kurš gan svinīgajā sēdē nepiedalījās.

Turklāt Akadēmiskajā sēdē tika sveikti arī 34 jaunie kolēģi – mācībspēki, kuriem šis studiju gads būs pirmais darba gads universitātē:

  • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē – Laila Kelmere, Kristīne Golubeva, Līga Jankova, Maira Leščevica, Lakmal Kularatne Sella Kapu Roshan (vieslektors no Šrilankas);
  • Informācijas tehnoloģiju fakultātē – Mārtiņš Štāls;
  • Lauksaimniecības fakultātē – Madara Darguža, Ilze Grāvīte, Lāsma Lapiņa, Terēze Stanka;
  • Meža fakultātē – Antons Seļezņovs, Nauris Grandāns;
  • Pārtikas tehnoloģijas fakultātē - Asnate Ķirse;
  • Vides un būvzinātņu fakultātē – Sandris Liepiņš, Kristaps Puļķis, Alīna Skobeļeva, Santa Soloveiko, Jānis Fabriciuss, Dana Žirnova, Olga Frolova, Jovita Pilecka, Raitis Piļka, Anna Kalniņa, Anna Katlapa, Edgars Neilands;
  • Veterinārmedicīnas fakultātē – Anete Freiberga, Linda Gatiņa, Jana Saulīte, Nikolajs Oborins, Santa Ansonska, Jānis Baltkājs, Anda Martinsone, Ance Kozulāne;
  • Tehniskajā fakultātē – Iveta Kokle-Narbuta.

Savukārt 17 mācībspēki vēlēšanās pirmo reizi ieguvuši augstāku amatu. Kā docenti pirmo reizi ievēlēti Ilga Gedrovica, Zanda Krūma, Evita Straumīte, Mārtiņš Šabovics un Līga Paula. Savukārt par asociētajiem profesoriem ievēlēti Armans Celms, Dina Popluga, Vitālijs Osadčuks, Ruslans Šmigins, Dina Bite, Margarita Terentjeva un Lilija Degola, bet profesoriem – Aija Eglīte, Imants Nulle, Sandra Muižniece-Brasava, Ilmārs Dūrītis un Aija Ilgaža.

Fotogalerija.

Pievienots 04/09/2017