Pārlekt uz galveno saturu

Kristapa Zdanovska promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.oec. Irina Pilvere

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā tikai LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā. Pēc 25.09.2020. mainīsies promocijas darba tiešsaistes adrese bibliotēkas repozitorijā.

Pievienots 09/09/2020
Portāla administrators