Pārlekt uz galveno saturu

Informācija maģistrantūras studentiem

Informācija LLU ESAF akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmas 2.kursa maģistrantiem,
lai sekmīgi aizstāvētu 2017./2018.st.g. PAVASARA semestrī maģistra darbu!

Studiju
programma

„Ekonomika”

„Uzņēmējdarbības vadība”

„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”

„Projektu vadība”

MAĢISTRA DARBA PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANA

5.04.2018.

Zinātniskā konference „Attīstība daudzveidībā” (raksts) un
maģistra darba priekšaizstāvēšana, LLU ESAF institūtos

-

-

6.04.2018.

-

-

LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūtā, pilī

-

13.04.2018.

-

-

-

LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūtā, pilī

5.04.2018.

6.04.2018.
13.04.2018.

Uz maģistra darba priekšaizstāvēšanu jābūt:

  • Maģistra darba pieteikšanai nepieciešamie dokumenti (jāiesniedz dekanātā):
  • Studiju maksai ir jābūt samaksātai līdz 03.04.2018., vai, iesniegumā „Par studiju maksu” norādītajos termiņos.

JĀIESNIEDZ PARAKSTĪTS MAĢISTRA DARBS LLU ESAF 104. telpā, 2 EKSEMPLĀROS (IESIETS CIETAJOS VĀKOS)

02.05.2018.

Pirms iesniegšanas dekanātā OBLIGĀTI ir, nepieciešams augšupielādēt savu studiju noslēguma darbu (SND) datni PDF formātā LLU IS, izmantojot savu lietotāja kontu un paroli. SND augšupielāde ir obligāta visiem studentiem! Pretējā gadījumā maģistra darbs netiks pieņemts!

  • Visām studiju noslēguma darba (SND) daļām jābūt ietvertām vienā datnē.
  • Datnes formāts - PDF, apjoms līdz 50 Mb.
  • Uz PDF konvertētajās datnēs nedrīkst parādīties konvertācijas programmu ūdenszīmes un reklāmas teksti.
  • Datne nedrīkst būt skenēts teksta attēls.
  • Datne nedrīkst būt aizsargāta (slēgta) ar paroli.
  • Papildus LLU IS paredzētajos ievades laukos, iekopējiet vai ierakstiet SND anotāciju latviešu un angļu valodā (pieļaujamais apjoms 850 rakstu zīmes).
  • Datnes nosaukumā jāizmanto latīņu alfabēta burti bez mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm.
  • Datne jāsaglabā ar nosaukumu, kuru veido studenta uzvārds, vārds un matrikulas numurs, piemēram: Liepina_Ilze_EF12345.pdf

MAĢISTRA DARBA AIZSTĀVĒŠANA

24.05.2018.

LLU ESAF:

Plkst.: 09:00, 200.telpā:

„Finanses un kredīts”,

„Grāmatvedība un uzskaites teorija”, “Uzņēmējdarbība un vadīšana”

-

Plkst.: 09:00, 214.telpā, ESAF Maģistra darba aizstāvēšana

-

25.05.2018.

Plkst.: 09:00, 200.telpā:

„Mārketings un nozaru ekonomika”, „Reģionālā attīstība un pārvalde”;

Plkst.: 9:00, 132.telpā, ESAF

Maģistra darba aizstāvēšana

-

Plkst.: 9:00, 214.telpā, ESAF
Maģistra darba aizstāvēšana

15.06.2018.

Izlaidums, plkst.: 13:00, pilī