Pārlekt uz galveno saturu

Informācija maģistrantūras studentiem

Valsts pārbaudījumu komisijas (VPK) un Maģistra eksāmenu komisijas (MEK) darbības plāns 2016./2017.st.g.

Rudens semestris (ziemas aizstāvēšana)

Maģistra studiju 
programma
Priekšaizstāvēšanas 
datums
Darbu 
iesniegšanas datums
Noslēguma darbu
aizstāvēšanas datums
Projektu vadība  09.12.2016. 22.12.2016. 13.01.2017.
Sabiedrības pārvalde 09.12.2016. 22.12.2016. 13.01.2017.
Uzņēmējdarbības vadība  09.12.2016. 22.12.2016. 13.01.2017.

Pavasara semestris (vasaras aizstāvēšana)

Maģistra studiju 
programma
Maģistra studiju
programma
Maģistra studiju 
programma
Noslēguma darbu 
aizstāvēšanas datums
Ekonomika (pēc specializācijas virzieniem) 20.04.2017.  03.05.2017. 25.05.2017.
26.05.2017.
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija 21.04.2017.  03.05.2017.  25.05.2017.
Projektu vadība 20.04.2017.  05.05.2017.  26.05.2017.
Sabiedrības pārvalde 20.04.2017.  05.05.2017.  26.05.2017.
Uzņēmējdarbības vadība 20.04.2017.  03.05.2017.  26.05.2017.

Detalizēta informācija par maģistrantūru pieejama šeit.