Pārlekt uz galveno saturu

Finanšu un grāmatvedības institūts

Institūta pamati likti 1966. g. jūlijā, nodibinot Grāmatvedības un statistikas katedru. Mainoties fakultātes struktūrai, notikušas izmaiņas katedras nosaukumā, 1974. gadā - – Grāmatvedības un finanšu katedra, no 2013.gada 1. septembra - Finanšu un grāmatvedības institūts.

Institūtu vadījuši docents Jānis Stolders (1966- 1968), vecākais pasniedzējs Ē. Klaužs (1968- 1970), docents V. Zauers (1970), profesors Antons Danilāns (1970- 1989), docents Staņislavs Keišs (1989- 1993), asoc. prof. Gaida Kalniņa (1993- 1999), profesore Ingrīda Jakušonoka (no 1999. gada).

Finanšu un grāmatvedības institūts izstrādājis un vada divus akadēmiskās augstākās izglītības sociālo zinātņu maģistra studiju programmas Ekonomika specializācijas virzienus:

  • finanses un kredīts,
  • grāmatvedība un uzskaites teorija,

kā arī sociālo zinātņu bakalaura studiju programmas Ekonomika specializācijas virzienu:

  • grāmatvedība un finanses.

Finanšu un grāmatvedības institūtā strādā 15 mācībspēki un viens tehniskais darbinieks.

Profesori

Ingrīda Jakušonoka, Inguna Leibus, Īrija Vītola

Asociētie profesori

Gunita Mazūre,

Docenti

Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Romēna Šulca,

Lektori

Evita Apsīte, Inese Grundšteina, Aija Jurevica, Anita Kreicberga, Baiba Mistre, Ingrīda Pētersone, Aino Soopa, Anda Vītiņa