Pārlekt uz galveno saturu

Vēsture

LLU Lauksaimniecības Ekonomikas fakultāte dibināta 1968. gada 13. augustā, pamatojoties uz rektora pavēli Nr.144-k. 1992. gadā, pamatojoties uz 12.02.1992. gada Senāta lēmumu Nr. 8, Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte tika pārdēvēta par Ekonomikas fakultāti. Fakultātes pārvaldes augstākā institūcija ir Dome. 2013.gada 13. februārī LLU Senāts pieņēma lēmumu par Ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultāšu reorganizāciju. Tas nozīmē, ka šīs fakultātes no 2013. gada 1. septembra strādā kopīgi kā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF), kura īsteno visas līdzšinējās abu fakultāšu studiju programmas.

Fakultātes dekāni:

 • 08.1968. - 06.1987. Dr.agr. Voldemārs Strīķis;
 • 06.1987. - 08.1992. Dr.oec. Gaida Kalniņa;
 • 09.1992. - 12.1996. Dr.oec. Baiba Rivža;
 • 12.1996. - 08.2006. Mg.paed., lektore Anda Vītiņa;
 • 08.2006. - 06.2014. Dr.oec. Irina Pilvere;
 • Kopš 2014. gada vasaras fakultātes dekāne ir Dr.oec. Andra Zvirbule.

Fakultāti veido četri institūti:

Maģistrantūras vadītāji:

 • līdz 09.2007. g. Dr.oec. Anastasija Vilciņa;
 • līdz 05.2010. g. Dr.oec. asoc. profesore Andra Zvirbule- Bērziņa;
 • kopš 05.2010. g. Dr.oec., lektore Dace Vīksne;
 • Doktora studiju programmas vadītāja – Dr.oec. prof. Irina Pilvere;
 • Fakultātē darbojas Promocijas padome (priekšsēdētāja prof. B. Rivža) un Ekonomikas un vadības zinātnes nozares profesoru padome (priekšsēdētāja prof. B. Rivža);
 • Ekonomikas zinātnieku darbu koordinē Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Ekonomikas zinātņu nodaļa (vadītājs prof. V. Strīķis).

Studentiem mācības notiek trīs datorklasēs un 12 auditorijās. Fakultātes rīcībā ir aktu zāle, kas tiek izmantota nodarbībām, konferencēm un atpūtas sarīkojumiem.