Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta pētījumu virzieni un projekti

ESAF

Galvenie pētījuma virzieni: 

 • Efektīvi saimniekošanas modeļi;
 • Inovācijas uzņēmējdarbībā;
 • Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā;
 • Resursu izmantošanas efektivitāte;
 • Uzņēmējdarbība agrārajā sfērā un reģionos;
 • Tūrisma nozare reģionālajā stratēģijā;
 • Loģistika.

Projekti no 2014. gada līdz 2015. gadam

 • Dobele L. Galvenā izpildītāja – pētniece Valsts pētījumu programmas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)"  projektā "Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" (projekts Nr. 5.2.9., projekta vadītāja Dr.paed. Karine Oganisjana, RTU).
 • Zvirbule-Bērziņa A. Sustainability of Bioresources in Rural AreasEiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu konkursam iesniegts (30.09.2014).
 • Dobele L. - eksperte EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 NVO projektu programmā (2009-2014) projektā Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/012 "Darbs ir dzīve" (Work is Live).

Nozīmīgākās publikācijas starptautiskajos zinātniskajos izdevumos 2014.-2015. gads

 • Muska A., Auzina A. (2015)­ Factors Affecting the Performance of Accommodation Enterprises in Latvia. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 23-24, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Nr. 39: Rural Development and Entrepreneurship, p.186-197, ISSN1691-3078; ISBN 978-9984-48-182-1, ISSN 2255-9930 on line, Abstracted/Indexed: ISI Web of Knowledge, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academic Search Complete databases

 • Auzina A., Zvirbule-Berzina A. (2015) Development Trends in the Energy Sector of Latvia. In: 15th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-41-4 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Vol. 3, 197-204 pp. Indexed: SCOPUS.

 • Zvirbule-Berzina A., Rozentale R., Dobele A., Auzina A. (2015) Food Supply Chain: the Aspects of Packaging Life Cycle. In: 15th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-41-4 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Vol. 3, 301-307 pp. Indexed: SCOPUS.

 • Ozolins I., Pilvere I. (2015) The sheep farming development opportunities in Latvia. In 10th International Scientific Conference "Students on Their Way to Science", Proceeding of the International Scientific Conference No.10. Social Sciences: Economics, Management and Administration, Sociology and Education. Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava. ISSN 2255-9566.

 • Zālīte Z., Zvaigzne A., Saulāja I., Zeiferte D.(2015) Management of Private Forests and Alternatives for its Improvement in Latvia. Latvia In: International scientific conference "Economic Science for Rural Development", № 39. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, pp.142-152,ISSN 1691-3078. ISBN 978-9984-48-182-1. (žurnālā norādītās datu bāzes, ka tiks publicēts: ISI Web ofScience http://ip-science.thomsonreuters.com/, AGRIS www.fao.org/agris/, EBSCOHostAcademicSearchCompletehttp://search.ebscohost. com/)

 • Zvaigzne A., Saulāja I., Čerpinska A (2015) Youth unemployment and main causes in Latgale region. Latgale National economy research, Journal of Social SciencesRezekne Higher Education Institution. Nr.1(7) Rezekne: Rezekne Higher Education Institution. Faculty of Economics and Management. Research Institute for Regional Studies ISSN 1691-5828. (Datu bāze: EBSCO-EBSCOhostBusinessSourceCorporate Plus https://www.ebscohost.com /titleLists/plh-journals.htm; IndexCopernicus www.indexcopernicus.com)

 • Ozolins I. (2014) Characteristics of sheep farming sector and its development in Lavia. In Economic science for rural development 2014, Proceeding of the International Scientific Conference No.33. Rural Development and Entrepreneurhip. Marketing and Sustainable Comsumption. Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava. pp.163-171. ISSN 1691-3078.

 • Dobele L., Pilvere I., Nipers A. (2014) Theoretical aspects of labour taxes and their effects on the labour market. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 24-25, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Nr. 33: Finance and Taxes. New Dimensions in the Development of Society, p. 124–132, ISSN1691-3078; ISNB 978-9934-8466-3-2 Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO.

 • Garanti Z. (2014) Identifying Traded Cluster Industries in Latvia. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 24-25, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Nr. 36: Integrated and Sustainable Regional Development, p.139-146, ISSN1691-3078; ISNB 978-9934-8466-3-2 Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO
 • Garanti Z.Zvirbule- Berzina A., Yesilada T. (2014) Cluster Concept in Policy Planning Documents: the Cases of Latvia and Northern Cyprus [tiešsaiste]: Business: Theory and Practice,15(2), p.129-139. Pieejams: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/view/btp.2014.13. Indexed: SCOPUS.
 • Garanti Z.Zvirbule- Berzina A. (2014) Factors Affecting the Formation of Regional Clusters in Latvia. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 24-25, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Nr. 36: Integrated and Sustainable Regional Development, p.33-42, ISSN1691-3078; ISNB 978-9934-8466-3-2 Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO.
 • Jurgena I., Holendere L., Dukule A.(2014) Assessment of the Risk Management Process at the SJSC "Latvian Railway". In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 24-25, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Nr.35., p.172-181, ISSN1691-3078; ISNB 978-9934-8466-3-2 Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO.
 • Zālīte Z.Auziņa A., Zālītis T. (2014) Analysis of the Socio-Economic Value of Forests Owned by the State and Other Owners in Kurzeme and Vidzeme Statistical Regions In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 24-25, LLatvia University of Life Sciences and Technologies. Nr. 36: Integrated and Sustainable Regional Development, p.129-138, ISSN1691-3078; ISNB 978-9934-8466-3-2 Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO.
 • Zvaigzne A., Saulaja I., Zeiferte D. (2014) Labour supply in the regions of Latvia In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, April 24-25, Latvia University of Life Sciences and Technologies, pp.43-50, ISSN 1691-3078. ISBN 978-9934-8466-3-2 Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO.
 • Zvirbule-Berzina A., Dobele A., Rozentale R. (2014) Food Supply Chain: The Aspects of Logistics and Packaging In: 14th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-19-3 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 3, 175-182 pp. Indexed: SCOPUS.