Pārlekt uz galveno saturu

Profesora Kazimira Špoģa mantojuma zinātniski praktisks seminārs "Zinātnes pamatvērtība - parauga spēks"

Attēla autors: No LLU arhīva

Jau otro gadu martā ESAF UZVA institūts rīko profesora Kazimira Špoģa mantojuma zinātniski praktisko semināru "Zinātnes pamatvērtība - parauga spēks". Pasākuma forma ir kā zinātnes un praktisko komponentu mijsakarības jeb satikšanās. Praktiskajā komponentē pasākums akcentē tieši inovatīvo risinājumu meklējumus studentu veikumos. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes nākotnes attīstība ir tieši saistīta ar universitātes pagātni, jo bez pagājuša laika vērtībām nav iespējams kaut ko radīt no jauna.  ESAF viena no izcilākajām 19. gadsimta vidus un 20. gadsimta sākuma vērtībām ir profesora Kazimira Špoģa zinātniskā un akadēmiskā darbība. Profesors aiz sevis ir spējis atstāt spēcīgus zinātniskos darbiniekus-doktorus un savas idejas.  

Par godu mūsu profesoram ir izveidots Kazimira Špoģa stipendijas fonds, kura mecenāti ir Kazimirs un Helēna Špoģi.  Pasākuma atklāšanas brīdī ESAF UZVA institūta direktore, Dr.oec., asoc. prof. Anita Auziņa sveica 2019. gada profesora Kazimira Špoģa stipendijas laureātu Dr.oec. Arni Lēnertu. Viņa promocijas darba tēmā – Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā”.

Šī gada zinātnes pamatvērtības parauga spēks tika saistīts ar profesora Kazimira Špoģa audzēkņa, Roberta Zīles aktīvo darbību. Eiropas Parlamenta deputāts, aktīvs Latvijas pārstāvis Eiropā dalījās ar atmiņām par sava studiju laiku un promocijas darba vadītāju profesoru Kazimiru Špoģi. Roberts Zīle akcentēja svarīgākos notikumus Eiropas Savienībā, prognozējot notikumu lokālās izpausmes Latvijā un pārējās Baltijas valstīs.

Savukārt ESAF bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 3. kursa studente Elza-Madara Tīlika bija sagatavojusi stāstu par profesora Kazimira Špoģa vērtību principiem, salīdzinot tos ar mūsdienu jauniešu vērtību sistēmu. Pagātne var būt mierīga, profesora definētās vērtības ir aktuālas vēl šodien, mūsu studenti tās tālāk nesīs nākotnē.

Pasākuma radošo daļu pārstāvēja bakalaura studiju programmas “Ekonomika” 4. kursa students Kristaps Jēkabsons. Tika  demonstrēts viņa  radītais inovatīvais produkts - piparmētru dehidrētais ūdens un ķimeņu dehidrētais koncentrāts. Lai veiksmīgs produkta tālākais attīstības ceļš!

Pievienots 13/03/2019